Biz İstanbul Proje, Finans, Mühendislik, Gayrimenkul, Hukuk; başlıklarında yüksek tecrübeye sahip güven konusunda titiz iş konusunda hızlı sonuca ulaşan her geçen gün daha çok büyüyen ve gelişen, sonuca ulaştırabileceği işleri alan, kendi alanımızda rakipsiz, yıllık planlama ile hareket eden zamanın en değerli kavram olduğunun farkında bir kuruluşuz.

Ülkemizde, finans fonksiyonu, işletmelerin temel amaçlarına ulaşmasında etkin olan ve diğer işletme fonksiyonları ile sürekli etkileşim içinde olan bir fonksiyondur.

Başarılı bir finansal yönetim ile şirketler yatırım ve kredilerini daha etkin bir biçimde yönetebilir. Bunun yanı sıra gelirlerini en üst düzeye çıkarıp, sermaye maliyetlerini en aza indirerek firmanın verimliliğini arttırılabilirler.

İstanbul Finance, finans yöneticisi, işletmeyi amaçlarına ulaştıracak finansal politika ve stratejileri saptamak, gereken fonları sağlama, fonları uygun şekilde kullanma ve sonuçları hazırlama danışmanlık görevlerini yüklenmiştir.

Ancak bu görevi yerine getirirken, finans yöneticisinin tek başına hareket etmesi düşünülemez. İşletmenin diğer fonksiyonlarında ki faaliyetler, kendi işini çok yakından ilgilendirmektedir.

Bu nedenle, işletmenin genel başarısı açısından, diğer yöneticilerin de finansman konusunda bilgili olması son derece faydalı olmaktadır.                                                             

Orta Ve Uzun Vadede Kalkınmaya Yönelik Gelişme Sürdüren Ülke Ekonomisine Katma Değer Ve İstihdam Sağlamak Amacıyla, Proje geliştirme ve Üstün Rekabet Gücü Ortamı Sağlamak Ve Teknolojik Donanıma Sahip Olarak Gelişmeye Yönelik Girişimci Ve Yenilikçi Bir Düşünceden Hareketle Hizmet Vermek…

İleriye Dönük, Ortaklarımızın İlerlemesine Yönelik Üretimdeki İhtiyaçlarını Karşılayacak Teknolojik Olarak Tasarlanmış İş ve üretim kollarında yapıla birlik adına danışmanlık yapmaktır.