FİNANS & FİNANSCI

İstanbul Danışmanlık A.Ş. Yönetimi

 • İstanbul Finans Danışmanlık A.Ş.  Yönetimi;
 • İnternational Finance, Finansman;
 • BG- MT Banka Hizmetleri
 • Her Türlü Alt ve Üst Yapı, Yapılandırma Projeleri
 • Proje, Etüt, Planlama Projeleri
 • Endüstri 4,0 Sanayi Geliştirme Projeleri
 • (AB) Dönüşüm Kanunu ve Uygulaması
 • Şehir Planlaması, Mekânsal Planlama

İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş. ,finans yöneticisi, işletmeyi amaçlarına ulaştıracak finansal politika ve stratejileri saptamak, gereken fonları sağlama, fonları uygun şekilde kullanma ve sonuçları denetleme görevlerini yüklenmiştir.

Günümüzde finans yönetimi firmaların en çok üzerinde durdukları konuların başında geliyor.

Başarılı bir finansal yönetim ile şirketler yatırım ve kredilerini daha etkin bir biçimde yönetebilir. Bunun yanı sıra gelirlerini en üst düzeye çıkarıp, sermaye maliyetlerini en aza indirerek firmanın verimliliğini arttırılabilirler.

Ancak bu görevi yerine getirirken, finans yöneticisinin tek başına hareket etmesi düşünülemez. İşletmenin diğer fonksiyonlarında ki faaliyetler, kendi işini çok yakından ilgilendirmektedir.

Bu nedenle, işletmenin genel başarısı açısından, diğer yöneticilerin de finansman konusunda bilgili olması son derece faydalı olmaktadır.

1- Kredi ve Sermaye Yönetimi İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş. , müşterilerimizin finansman ihtiyaçları için, borç (kısa ve uzun vadeli krediler, tahvil, vs) veya sermaye (halka arz, private equity, vs) enstrümanları ile en uygun çözümü bulmakta ve üretmektedir.

 1. a)Kredi Müşterilerimize bağımsız ve kaliteli kredi yönetimi hizmetleri sunmakta olup, hizmetlerimiz arasında finansal yapının analizi, finansal modelleme, uygun finansal kaynakların belirlenmesi, banka ve diğer kreditörlerle ilişkilerin yönetimi, banka portföyünün belirlenmesi, kredi alım sürecinin yönetimi ve fiyat pazarlıkları yer almaktadır.
 2. b)Sermaye Yönetimi Bir şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için göz önünde bulundurulması gereken en önemli konulardan biri sermaye yapısı ve ihtiyacı olup, İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.,mevcut sermaye yapısının incelenmesi, hedefler doğrultusunda ihtiyaç olunan sermayenin belirlenmesi, halka arz ve “private equity” gibi alternatif kaynakların planlanması konularında müşterileri ve partnerlerine konusunda uzman ve deneyimli profesyonel ekibi ile yardımcı olmakta ve hizmet sunmaktadır.
 3. c)Yurt dışındaki yatırımcı ve sermaye erlerin ülkemize getirilmesi, iş ortaklıkları İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş. yurt dışından yatırımcı ve sermaye, bikrim ve fonların gelmesi getirilmesi konusunda uzmanlaşmış olup, özverili çalışmasına devam etmektedir.
 4. d) Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Şirketlere, özel sermaye fonlarına ve finansal kurumlara, geniş bir sektör el yelpaze içinde, satıcı veya alıcı tarafında, satın alma ve birleşme sürecinin her aşamasında, değer yaratacak, faydalı olacak, bir daha düşünmeye sevk edecek çok faydalı ve verimli çözümler sunmaktayız. Şirket almak veya satmak, hissedarlara ve yönetime heyecan verdiği kadar da önceden öngörülmemiş değerleme, uzun süren pazarlık sürecinin yaratacağı belirsizlik ve bir dizi işlem süreci riskleri barındırır.

YURTİÇİ KREDİ KURULUŞLARI

T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası Türkiye Kalkınma Bankası Türkiye Ekonomi Bankası Denizbank Şekerbank Vakıfbank HAZİNE DESTEKLİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER

T.C. Kalkınma Bankası Kredileri Halkbank ası Kredileri Ziraat Bankası Kredileri İHRACAT KREDİLERİ Eximbank İTHALAT KREDİLERİ Hermes Kredileri BELEDİYELERE YÖNELİK ALTYAPI KREDİLERİ Kalkınma Bankaları

 

Yurt Dışı Krediler İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.  ticari ve kurumsal şirketlerin finansal, kredi ihtiyaçlarının her zaman tam olarak karşılanması ve şirketlerin hedeflerine en uygun ve kabul edilebilir bir sürede ulaşmasını sağlaması amacıyla tecrübeli ve konusunun uzmanı finans ekibiyle her an danışmanlık yaptığı şirketlerin yanında yer almaktadır.

İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş. ekibini oluşturan profesyonellerin her biri uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptirler.

 

Farklı uzmanlık ve ihtisas alanları, geniş ve katılımcı ve her birinin diğerini tamamlayan mesleki iş ve bilgi birikimleriyle, İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş ’nin uzman çalışanları danışmanlığını yaptığı şirketler için en uygun iç ve dış kaynaklı kurumsal finans ve kredi çözümlerini bularak en kısa sürede en uygun koşullarda temini sağlayarak müşterilerinin nakit ihtiyacını en hızlı şekilde gidermek için çaba harcamaktadır.

Borç piyasalarında ulusal ve uluslararası bankalar, finans, kredi kurumları, kredi kuruluşları ve kamu kurumları, sermaye piyasalarında ise yatırım bankaları, uzmanlaşmış finansal, kredi kuruluşları, özel sermaye fonları, hükümet kuruluşları ve OECDüyesi ülkelerin belli başlı büyük şirketleri ile yakın temas ve kurumsallaşmış bir ilişki içerisinde olan İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş. sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde uluslararası proje finansmanı, ticari krediler, kredi yeniden yapılandırması konularında faaliyet göstermektedir.

İşletme Gelişimi için dış kaynaklı proje kredileri (Proje bazında) Kısa vadeli ihracat kredileri Uzun vadeli işletme sermayesi ve prefinansman kredisi Ülke kredileri Yurtdışı mağazalar yatırım ve marka tanıtım kredisi İslam Kalkınma Bankası kaynaklı krediler Toplu konut kredileri AVM kredileri Murabaha kredileri Gayrimenkul alım ve geliştirme kredileri Leasing Proje kredileri(makina & ekipman alımı, gemi alımı, ticari araç alımı vb.) Eximbank kredileri Teminat mektubu kredileri Sağlık yatırımları kredileri Turizm kredileri(otel-marina vb.)

Biz müşterilerimize başarılı bir satın alma/satış işlemi için gereken bütün strateji belirlenmesi, hedef firma seçimi, şirket değerlemesi, pazarlık süreci, due diligence çalışmalarının yürütülmesi, satın alım finansmanı organizasyonu ve işlem sürecinin planlanması, bunlara ilişkin finansmanın yurt içi ve dışından en uygun ve avantajlı rakamlarla bulunması hizmetleri vermekteyiz.

Yurt İçi Krediler İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.  Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticari yatırımlarında kullanmak, yeni bir tesis açmak veya her hangi bir sebeple finansman veya dış kaynaklı ucuz kredi ihtiyacı duyan firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizin ve dünyanın önde gelen banka ve kredi kurumlarından kredi temin etmektedir.

Bu kredi temini sırasında gerekli belgelerin hazırlanması, gerekli formların doldurulması ve ilgili kurumlara müracaatların yapılmasını sağlamaktadır.

Krediyi temin etmenin yanı sıra bunu en az maliyet ve en uygun vade ile bulmak zorunludur. Kâr marjlarının minimuma indiği, tahsilat vadelerinin gittikçe uzadığı dönemde en uygun vade ve en düşük oranla finansman bulamamak iflası da beraberinde getirir.

Yapılan araştırmalar yeni kurulan firmaların 3 yıl sonra hayatta kalma oranının %70, 5 yıl sonra hayatta kalma oranının %50 olduğunu göstermektedir. Yani yeni kurulan firmaların sadece yarısı 5 yıl sonra faaliyetlerine devam edebilmektedir. Hayatta kalan firmaların ise sadece %10’luk kısmı büyüyebilmektedir. Bu firmaların yapısı incelendiğinde ise neredeyse tamamının finans yönetimini profesyonellerden destek alarak yaptıkları görülmektedir.

Bu Durumun Başlıca Nedenleri; 

KOBİ’lerin kendilerini ve yatırım projelerini bankalara iyi anlatamamaları ve bankaların karşılarında işi yönlendirip yönetecek uzman finansçılar bulamamasıdır. Bu engelleri aşıp bankalar ile kredi ilişkisine girebilmiş firmaların birçoğu ise fiyat ve maliyet analizi yapamamaktadır.

Yani aynı krediyi başka bankalarda daha düşük fiyat, daha az komisyon ve daha uzun vade ile temin edebilecekken pazarlık gücünün zayıflığından veya bilgi eksikliğinden bu imkândan bazen yoksun kalmaktadır. Finansman maliyetlerinin yüksekliği firmanın rekabet gücünü de yok etmektedir.

İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.  sizin için firmanızın dosyasını bankacıların istediği şekilde hazırlamakta, tecrübesini kullanarak yerli ve yabancı bankalara, finansman şirketleri ve yatırım fonlarına sunmakta ve kredinin onaylanması için her türlü desteği vermektedir.

Kredi Danışmanlık Süreci Kredi onay süreci kredi tutarı ve yatırımın büyüklüğüne göre sözleşme tarihinden itibaren 30 gün ile 120 gün arasında sonuçlanmaktadır. Süreç basitçe aşağıdaki gibi işlemektedir.

İlk Görüşme: 

Firma yöneticileri ve ortakları ile firma ve yatırımın detayları hakkında toplantı yapılır. Bu toplantı sonucunda firmanız ve İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.  arasında danışmanlık sözleşmesi imzalanır.

Bu sözleşme ile İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş. firmanız adına yerli ve yabancı bankalar ile finansman şirketleri nezdinde kredi görüşmeleri yapmak konusunda yetki verilir.

Evrakların Temini: 

Bu aşamada bankaların isteyeceği ticaret sicil gazeteleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, son 3 yıla ait mali tablolar, denetim raporları, vergi beyannameleri, SGK bildirgeleri, firma ortaklarının öz geçmişleri, kapasite raporları, biten ve devam eden işler listesi, makine ve demirbaş listesi vb evraklar temin edilir.

Dosyanın Hazırlanması ve Görüşmelerin Başlatılması: Bu aşamada firma ve yatırım hakkında detaylı rapor hazırlanır. Raporda; firmanın genel tanıtımı, firmanın mali yapısının detaylı analizi, içinde yer aldığı sektörün analizi, yapılacak yatırımın nakit akışı ve geri ödeme kapasiteleri ve diğer önemli bilgiler yer alır.

Bu rapor firma evrakları da eklenerek dosya halinde bankalara her bankanın istediği şekilde sunulur. Aynı zamanda firma hakkında kapsamlı sunum yapılır.

 

 

Danışmanlık Yaptığımız Kredi Çeşitleri 

İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.  Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticari yatırımlarında kullanmak, yeni bir tesis açmak veya her hangi bir sebeple finansman veya dış kaynaklı ucuz kredi ihtiyacı duyan firmaların ihtiyaçları doğrultusunda dünyanın önde gelen banka ve kredi kurumlarından kredi temin etmektedir.

Bu kredi temini sırasında gerekli belgelerin hazırlanması, gerekli formların doldurulması ve ilgili kurumlara müracaatların yapılmasını sağlamaktadır.

İstenilen teminatların ve şartların sağlanması ile aşağıdaki başlıklarda kredi temini mümkün olmaktadır.

Yurt dışı krediler, uzun vadeli ve 1-3 ila 5 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 5-10-15 ila 20 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilmektedir.

Yurt dışı krediler yatırım, proje ve finansman kredisi olarak temin edilebilir. Yurt dışı kaynaklı kredilerde, proje ve yatırım sonucu ortaya çıkacak tesis temlik alınarak yapılır.

Yurt dışı kredilerin finansman için olanı ise; gayrimenkul yani taşınmazların Türkiye’deki muhabir banka aracılığı ile ipotek (tapu dairesinden mülkiyeti muhafaza kaydı konularak) kredi sağlanması esasına dayanmaktadır.

Süreç basitçe aşağıdaki gibi işlemektedir. İlk Görüşme: 

Firma yöneticileri ve ortakları ile firma ve yatırımın detayları hakkında toplantı yapılır.

Bu toplantı sonucunda firmanız ve danışmanlık firması arasında danışmanlık sözleşmesi imzalanır.

Bu sözleşme ile İstanbul Danışmanlık Finans A.Ş.  firmanız adına yerli ve yabancı bankalar ile finansman şirketleri nezdinde kredi görüşmeleri yapmak konusunda yetki verilir.

Evrakların Temini: 

Bu aşamada bankaların isteyeceği ticaret sicil gazeteleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, son 3 yıla ait mali tablolar, denetim raporları, vergi beyannameleri, SGK bildirgeleri, firma ortaklarının öz geçmişleri, kapasite raporları, biten ve devam eden işler listesi, makine ve demirbaş listesi vb evraklar temin edilir.

Dosyanın Hazırlanması ve Görüşmelerin Başlatılması: 

Bu aşamada firma ve yatırım hakkında detaylı rapor hazırlanır. Raporda; firmanın genel tanıtımı, firmanın mali yapısının detaylı analizi, içinde yer aldığı sektörün analizi, yapılacak yatırımın nakit akışı ve geri ödeme kapasiteleri ve diğer önemli bilgiler yer alır. Bu rapor firma evrakları da eklenerek dosya halinde bankalara her bankanın istediği şekilde sunulur. Aynı zamanda firma hakkında kapsamlı sunum yapılır.

Kredi Danışmanlık Süreci Kredi onay süreci kredi tutarı ve yatırımın büyüklüğüne göre sözleşme tarihinden itibaren 30 gün ile 120 gün arasında sonuçlanmaktadır.